Back to Top

La Ruta Lyell: una proposta geoturística per a la divulgació i la didàctica del patrimono geològic de Catalunya